Vandskader

Hurtig handling er altafgørende når det gælder vandskader. Det handler om at stoppe eller begrænse skaden, så yderligere følgeskader ikke opstår. Det er dyrt, og spild af tid at lade stå til over for en vandskade.

Derfor rykker vi hurtigt ud for at give dig overblik over situationen.

LBJ Fugtteknik giver hurtig og korrekt rådgivning, og har kompetencen til at afhjælpe skader på stedet. Tømrerbaggrund og mange års erfaring med mange mange typer bygninger, kombineret med viden om fugt, giver et godt fundament til at håndtere både store og små vandskader.

Kontakt os for akut hjælp

Hvordan opstår vandskader?

Vandskader for eksempel ske som følge af:

  • Utæt tag
  • Utæt eller sprængt vandrør
  • Skybrud
  • Oversvømmelse
  • Manglende eller utilstrækkeligt dræn
  • Utætheder i bygningskonstruktion

Nogen vandskader er pludselige og meget tydelige.

Det gælder oversvømmelse eller et utæt tag, der drypper. Andre skader kommer snigende og afslører sig typisk ved skjolder, eller en fugtig eller mulden lugt.

Forkert indgriben, især ved nedrivning af vægge eller andre konstruktionsdele, kan være en katastrofe for bygningens holdbarhed. Professionel hjælp forhindrer, at bygningen bliver unødigt skadet under arbejdet.

Vandskader, der ikke bliver taget hånd om, kan medføre svamp og skimmel. Det er helbredsskadeligt, og kan føre til alvorlig sygdom. Kontakt LBJ Fugtteknik for effektiv afhjælpning ved vandskader. Vi har den viden og erfaring der skal til.

Kontakt os på 51 23 03 18 eller på mail lars@lbjfugt.dk

Kontakt os her